Hvert år skal tusenvis av 10.klassinger søke på videregående opplæring. Det er et hav av muligheter, og det kan være vanskelig å vite hva man skal velge.

På landsbasis velger ca. halvparten yrkesfag, mens i Oslo er det kun 25 prosent som søker yrkesfag. Derfor ønsket Osloskolen å sette fokus på yrkesfag, med mål om at 1 av 3 elever i Oslo skal velge yrkesfag. De ønsket et særlig fokus på «Restaurant og matfag», samt «Naturbruk».

Ungdom blir eksponert for tusenvis av budskap hver eneste dag, Derfor måtte vi lage noe som var kort og oppmerksomhetsvekkende, samt informerende. Løsningen ble en TikTok-inspirert kampanje kalt «5 gode grunner», der vi lagde korte filmer som tok for seg fem gode grunner til å velge forskjellige utdanningsprogram på videregående. I filmene fikk vi høre fra nåværende og tidligere elever, lærere, foreldre og arbeidsgivere.

Disse filmene ledet inn til en kampanjeside, der man kunne lese mer om programmene. I tillegg ble det produsert en rekke innholdssaker som tok for seg hvert program.

Resultatet var en gledelig økning med 147 flere som søkte seg inn på yrkesfag i Oslo.