Vi ønsker å gjøre en forskjell

I JCP har vi lenge hatt fokus på klima og miljø i tjenesteleveransen vår, og vi var blant annet tidlig ute med å bli et sertifisert miljøfyrtårn. Siden februar 2022 har JCP i samarbeid –og med bistand fra  Deloitte gjennomgått en prosess for å utvikle bærekraftstrategien til konsernet for å kunne jobbe mer målrettet med bærekraft. Målet for arbeidet er å forbedre vår egen påvirkning på miljøet og omverdenen, og bruke JCP sin ledende posisjon til å utfordre konkurrenter, leverandører, samarbeidspartnere og kunder til å ta mer bærekraftige valg. Strategiutviklingsprosessen har hatt fokus på bred involvering og medvirkning i hele virksomheten. Både ansatte og JCPs mange interessenter har gitt innspill til og bidratt inn i dette arbeidet.

JCPs ambisjon og bakgrunn for bærekraftarbeidet er at vi skal være bransjeledende også her. Dette skal vi gjøre gjennom å integrere bærekraft i vår drift og våre tjenester. På denne måten skal vi forbedre vår egen effekt på omverdenen, og inspirere kunder, leverandører og konkurrenter til å gjøre det samme. Vi skal levere på denne ambisjonen ved å fokusere på tre utvalgte områder:

Beste arbeidsplassen for våre ansatte

Beste arbeidsplassen for våre ansatte

´

Beste rådgiveren for våre kunder

Beste rådgiveren for våre kunder

´

Beste løsningene for tjenestene våre

Beste løsningene for tjenestene våre

´

Ansvarlig næringsliv

UN Global Compact

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. JCP har forpliktet seg til å håndtere spørsmål om menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og antikorrupsjon i tråd med de internasjonalt anerkjente prinsippene Global Compact bygger på, og vil rapportere årlig i tråd med kravene.

Les mer om UN Global Compact.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

JCP jobber kontinuerlig med å sikre at virksomheten ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi jobber med etiske retningslinjer hver eneste dag, i henhold til vår code of conduct som forplikter både våre egne ansatte og våre leverandører. Loven inngår derfor som en naturlig forlengelse av dette arbeidet. Derfor har JCP besluttet at alle selskapene i konsernet skal følge lovens retningslinjer uavhengig om de er lovpålagt.

Vår redegjørelse finnes her

Policy for oppfyllelse av plikter etter Åpenhetsloven

Code of conduct

Miljøfyrtårn

Siden 2011 har JCP vært Miljøfyrtårn sertifisert. JCP forplikter seg gjennom dette til å målrettet jobbe for å redusere sin påvirkning på det ytre miljø.

Se vårt klimaregnskap her