Den beste arbeidsplassen for våre ansatte

JCP ønsker å skape den beste arbeidsplassen for våre ansatte gjennom fokus på kultur og verdier, mangfold, arbeidsvilkår, prestasjoner og utvikling.

Kultur, identitet og verdisett

En unik JCP kultur bygget på verdier, integritet og høy tillit mellom ansatte og ledelse. JCP skal være et sted man er stolt av å jobbe.

Mangfold

JCP jobber for mangfold i styret, ledelsen og ansatte, med lik mulighet for alle. 

Arbeidsvilkår

JCP skal ha rettferdige arbeidsvilkår for alle mtp arbeidsmengde, trygghet, muligheter og utfordringer.

Performance og utvikling

Vi tror at de beste talentene skaper de beste løsningene. Derfor skal JCP alltid utvikle menneskene sine.

Beste rådgiveren for våre kunder

Beste rådgiveren for våre kunder

´

Beste løsningene for tjenestene våre

Beste løsningene for tjenestene våre

´