Beste løsningene for tjenestene våre

JCP ønsker å skape de beste løsningene for tjenestene våre gjennom fokus på en bærekraftig verdikjede, og miljøvennlige og sosialt rettferdige løsninger.

Bærekraftig verdikjede

JCP vil utfordre leverandører til å ta bærekraftige valg. Vi tror på samarbeid og dialog.  

Miljøvennlige løsninger

Vi fokuserer på avfall og svinn, karbonutslipp og energibruk gjennom gjenbruk/sirkularitet, bærekraftige materialer, lokale løsninger for mindre transport og fremme bærekraftig forbruk.

Sosialt rettferdige løsninger

Fokus på mangfold og likestilling, menneskerettigheter i verdikjeden og innvirkning på lokalsamfunn gjennom dialog med kunder og leverandører.

Beste arbeidsplassen for våre ansatte

Beste arbeidsplassen for våre ansatte

´

Beste rådgiveren for våre kunder

Beste rådgiveren for våre kunder

´