Den beste rådgiveren for våre kunder

JCP skal være den beste rådgiveren for våre kunder gjennom å hjelpe dem med å ta bærekraftige valg.

Vi fokuserer på følgende:

Flere bærekraftige prosjekter

JCP skal utfordre og bevisstgjøre, samt hjelpe kunder til å ta bærekraftige valg.  JCP er en del av Green Producers Club og benytter verktøyet Green Producers Tool aktivt sammen med kundene våre.

Dokumenterbare effekter

JCP tror på resultater og handlinger over store ord. Vi er opptatt av åpenhet gjennom dokumentering og rapportering. Vi skal hjelpe kunder med å ta bevisste valg, samt synliggjøre effekten av bærekraft.

Økt kunnskap hos kunder

Vi vil benytte vår påvirkningskraft til å bygge kunnskap hos kunder rundt bærekraftige event, reiser, opplevelser og kommunikasjon.

Beste arbeidsplassen for våre ansatte

Beste arbeidsplassen for våre ansatte

´

Beste løsningene for tjenestene våre

Beste løsningene for tjenestene våre

´