EcoOnline Global Kick-Off

Den 23.januar 2023 annonserte EcoOnline oppkjøpet av Alcumus Software, og i den forbindelse ønsket de å gjennomføre et globalt kickoff for å samle alle ansatte i begge selskaper.

Med totalt 850 ansatte spredt over flere land og verdensdeler, var det ikke et bærekraftig alternativ å samle alle fysisk på et sted.

Løsningen ble derfor et hybridarrangement 18.januar, der den digitale produksjonen bestod av en digital livesending fra London og Toronto – kombinert med fysiske arrangementer i London, Toronto, Dublin, Göteborg og Oslo. Der kunne de ansatte både følge det felles programmet på storskjerm, i tillegg til sitt lokale program som også inkluderte middag og underholdning.

JCP stod for den digitale produksjonen og innhold, samt rådgivning opp mot de lokale arrangementene.

Resultatet ble et vellykket hybridevent, og en super start på integrasjonen av Alcumus Software i EcoOnline.

Ønsker du at vi holder deg oppdatert?
Meld deg på vårt nyhetsbrev.