Hygieneuken

Hygieneuken har helt siden 2009 utviklet seg til å bli en av de største helsefremmende kampanjer i Danmark og Sverige, nå satses det også på Norge

Hygieneuken er en uke der det settes fokus på viktigheten av bedre hygiene i hjemmet, på arbeidsplassen, i skoler og førskoler, på sykehus, på aldershjem, i kantiner og enda flere steder i hverdagen. Kampanjen har en alvorlig undertone, men gjennom kampanjens innhold løftes budskapet frem med glede og lyst. God hygiene handler om å hjelpe seg selv og andre til et trygt, sikkert og helsemessig bra liv. JCP bidrar til å skaffe samarbeidspartnere til kampanjen samt tilrettelegge for gjennomføring i det offentlige rom

Ønsker du at vi holder deg oppdatert?
Meld deg på vårt nyhetsbrev.