KONGSBERG Tech Talks 2021

 

Bakgrunn:

Teknologiforum er det koordinerende organet for teknologi på tvers av Kongsberg Gruppen (KONGSBERG). Det er satt sammen av selskapets teknologiske ledere på tvers av forretningsområder, og er eier av KONGSBERGs teknologistrategi.

I flere år KONGSBERG avviklet en teknologikonferanse for inviterte gjester, i regi av Teknologiforum. I forbindelse med pandemien ble det initiert et arbeid om å ta konferansen ut i det digitale rom, i første omgang for interne seere.

Formål og målgruppe: Konferansen har tidligere samlet om lag 100-200 utvalgte teknologer som hver har representert selskapets tre forretningsområder (maritim, forsvar og digital), med deres ulike divisjoner og avdelinger. Nå var ønsket å åpne opp arrangementet for samtlige i selskapet, og viktige punkter for utvikling av konseptet var:

  • Hvordan påvirker dette innhold og budskap?
  • Hva er kjernemålgruppen?
  • Hvordan sikrer vi at sendingen er relevant for denne?
  • Hvordan håndtere sensitivitetsproblematikk?

En viktig del av konseptutviklingen var at konseptet skulle kunne leve utover de rammene som pandemien setter og være levedyktig også i en mer normal tilværelse. Istedenfor å kun forsøke å løse oppgaven innenfor rammene som hadde eksistert for konferansen, ble den ansett å være en mulighet for å heve ambisjonsnivået og øke rekkevidden ytterligere for promoteringen av KONGSBERGs teknologi og teknologer.

Selskapet ønsket bistand fra JCP til kreativ konseptutvikling, produksjon og prosjektledelse av det digitale sendingskonseptet.

Løsning:

Løsningen ble KONGSBERG Tech Talks, en arena for deling av teknologi, kunnskap og erfaringer, fra og til teknologer. KONGSBERG Tech Talks består av flere korte episoder som distribueres digitalt hvert kvartal via en ekstern, online-plattform.

Episodene er fylt med korte, dynamiske og inspirerende innlegg, som i hovedsak blir produsert i studio med konferansier, presentasjoner, paneler og diskusjoner.

Innholdet er en miks av dypdykk i ny teknologi, nye trender samt eksisterende caser og prosjekter fra KONGSBERG.

Sesong 1 tar for seg KONGSBERGs teknologistrategi, bærekraft, digitalisering og arkitektur samt kommunikasjon – vi gleder oss til kommende sesonger og ytterligere deling av fremtidens teknologi og hvilke utfordringer den vil løse.