Osloskolen er i tøff konkurranse med resten av landet om å skaffe de beste, nyutdannede lærerhodene til sine skoler.

Denne rekrutteringskampanjen skulle bygge bro mellom Osloskolens verdier og tilbud, samt målgruppens drivere. Målet var å rekruttere flere kvalifiserte lærere, styrke Osloskolens profil og fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for unge lærere.

Vi skulle nå lærerstudenter som er i sitt siste år av utdanningen, med et spesielt fokus på de som studerer i Oslo, Østlandet og i byer som ellers har store lærerutdanninger. Vår målgruppe var altså på terskelen til å tre inn i arbeidsmarkedet som lærere.

Med kampanjesetningen «Oslos viktigste forbilder», skapte vi en kampanje der vi fremhevet et mangfold av lærere. Gjennom deres tidligere elever fortalte vi historier om disse lærerne, og hvor viktige de hadde vært for de enkelte elevene. I kampanjen overrasket tidligere elever lærerne sine med hjertevarme møter, der de fortalte hver lærer hvor mye de hadde betydd for dem.

Dette ble til emosjonelle filmer som oppfordret nyutdannede lærere til å tenke over hvor viktige de kommer til å bli for sine fremtidige elever. Samtidig oppfordret vi dem til å søke jobb i Osloskolen og dermed bli til Oslos viktigste forbilder, akkurat som lærerne i filmene hadde blitt.

I tillegg ble det skrevet en rekke innholdsartikler med intervjuer av forskjellige lærere, der de beskriver sin arbeidshverdag og hva som skal til for å lykkes som lærer. Det ble også produsert stands til bruk under karriereuker.

Resultatet er en kampanje som har oppnådd svært god spredning i sosiale medier, og som har blitt plukket opp av media gjentatte ganger gjennom hele kampanjeløpet.