NORGES SØTESTE FLYTTEMELDING
Da NMBU Veterinærhøgskolen flyttet fra Oslo til Ås, ønsket de å fortelle dyreeierne som bruker Dyresykehuset om flyttingen til helt nye og godt utstyrte lokaler på en måte som kunne skape oppmerksomhet i bybildet. Løsningen ble kanskje Norges søteste flyttemelding på strategiske steder i Oslo og på Ås.