VY LEDERSAMLING

 

BAKGRUNN:

I november 2021 gjennomførte Vy sin første felles ledersamling for 400 ledere fra selskapets fire divisjoner. De hadde reservert The Qube til samlingen og ønsket en samarbeidsparter til utvikling av innhold, teknisk leveranse og gjennomføring av samlingen.

FORMÅL:

Formålet for ledersamlingen var å bygge mer fellesskap i lederlaget på tvers av områder og nivåer i selskapet. Alle skulle forstå mer av helheten i Vy og hva som binder dem sammen på tvers. De ønsket å øke ledernes kjennskap til Vy sine produkter og kundenes behov, samt selskapets strategi, interne mandater og grensesnitt. Dette skulle de også bli bedre til å kommunisere til sine medarbeidere gjennom å etablere et tydeligere språk for god ledelse i Vy.  

Samlingen skulle styrke stoltheten av å være leder i Vy, og mobilisere gjennomføringskraften blant lederne ved å vise at de går inn i en normaliseringsperiode etter korona der Vy omsetter ord til handling. 

Vy hadde ønske om at tidsplanen ga rom for nettverksbygging og samtaler mellom ledere, både gjennom arbeidsmetoder i samlingen og ved å ha nok pauser og sosialt opplegg. Samlingen skulle oppleves som godt forberedt og profesjonelt gjennomført, samtidig som det skulle ha et klart Vy-stempel. 

LØSNING

Tour de Vy

For at alle deltakerne på ledersamlingen skulle oppnå den kjennskapen til Vy sine produkter og kundenes behov, samt selskapets strategi ble det satt opp 10 ulike stasjoner rundt i salen som alle skulle innom – Dette ble Tour de Vy. 

Deltakerne ble delt i 10 grupper med 40 deltakere i hver gruppe. I løpet av 2 timer og 30 minutter beveget de seg fra stasjon til stasjon hvor de både kunne oppleve produkter, høre på korte informative foredrag og de fikk god innsikt i Vy sine ulike produkter.

Eksempler på noen av stasjonene var: 

Vy Buss – vi hadde den nyeste to-etasjes turbussen hvor deltakerne både kunne se bussen og motta informasjon. 

Cargonet – vi hadde plassert en av cargonet sine containere slik at alle kunne få kjennskap til deres produkt. 

Bergensbanen – Den nye sovestolen til Bergensbanen var utstilt

Miljø & Bærekraft – informativt foredrag om bærekraftstrategien til Vy 

Tilbakemeldingen fra deltakerne var at Tour de Vy skapte inspirasjon og bygget ny og bedre kjennskap til Vy og alle de ulike forretningsområdene og strategien.

 

Workshop

På dag to tok vi lederne gjennom en duk-workshop der de i tverroganisatoriske grupper jobbet seg gjennom fem oppgaver på temaene ledelse, verdier, og strategiske mål. Her brukte de et arbeidshefte med klistremerker til å vurdere etterlevelse av strategiske delmål, gi innspill på tvers av divisjonene, vurdere lederutviklingsområder for seg selv og i organisasjonen. Oppgavetypene og de sammensetningen av gruppene ga en fin dynamikk og masse engasjement i de to timene workshopen foregikk.